side-area-logo
Nye regler om virksomhedspant giver øget fleksibilitet
Nye regler om virksomhedspant giver øget fleksibilitet

Den 1. juli 2013 træder en række lovændringer om virksomhedspant i kraft.

Lovændringerne gør det nemmere for en virksomhed at tilbyde sine kreditorer virksomhedspant, idet dette nu kan ske i form ejerpantebreve frem for skadesløsbreve. Herudover vil brugte biler nu også i visse tilfælde kunne omfattes af et virksomhedspant.

Virksomhedspant i form af ejerpantebreve:

Efter 1. juli kan en virksomhed give sine kreditorer virksomhedspant i form af et tinglyst ejerpantebrev, der efterfølgende pantsættes til fordel for kreditorerne. Ved ”viderepantsætning” af et ejerpantebrev til kreditor, skal der alene betales en fast tinglysningsafgift på DKK 1.660.

Fordelen ved tinglysning af virksomhedspant ved et ejerpantebrev i forhold til skadesløsbreve, som anvendes i dag, er bl.a., at ejerpantebreve kan overdrages, og at den del af pantebreve, der ikke er udnyttet, kan pantsættes til andre kreditorer. Dette øger fleksibiliteten for virksomheden, og gør det eksempelvis både nemmere og billigere, at give virksomhedspant ved skift af långiver.

Virksomheder, der i dag har givet virksomhedspant i form af skadesløsbrev, kan med panthavers samtykke ombytte det tinglyste skadesløsbrev med et ejerpantebrev mod betaling af den faste tinglysningsafgift på DKK 1.660.

Virksomhedspant med brugte biler:

I dag kan et virksomhedspant ikke omfatte brugte biler, men derimod alene fabriksnye biler, som endnu ikke har været indregistreret.

Fra 1. juli vil en virksomhed, der driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af køretøjer, også kunne pantsætte allerede indregistrerede køretøjer (dvs. brugte biler mv.) under et virksomhedspant. I lovforslaget nævnes specifikt, at bl.a. bilforhandlere, leasingfirmaer og biludlejningsfirmaer kan være omfattet af de nye regler.

Virksomheder, der ikke driver erhvervsmæssig virksomhed ved køb og salg af biler, berøres ikke af ændringen.

Vil du vide mere om lovændringerne så kontakt Advokat Anders Hoffmann.