side-area-logo
SKAU REIPURTH & PARTNERE vinder ankesag i Østre Landsret
SKAU REIPURTH & PARTNERE vinder ankesag i Østre Landsret

Advokat Jeppe Reipurth har ført og vundet en principiel ankesag for en større skadeservicevirksomhed, som havde udlejet et antal affugtere til en virksomhed efter en alvorlig vandskade, der opstod i en af virksomhedens egne særinstallationer (køleanlæg), men som berørte hele ejendommen, som var ejet af tredjemand.

Tvisten opstod mellem skadeservicevirksomheden og den virksomhed som var ansvarlig for vandskaden, hvis bestyrer dog efter eget udsagn havde bestilt affugterne på vegne af ejeren af ejendommen (udlejer). Udlejer bestred dog, at han havde instrueret den ansvarlige virksomheds bestyrer i at bestille affugterne.

Sagen var principiel for skadeservicevirksomheden, idet virksomhedens hidtidige forretningsmodel vedrørende akutudlejning af affugtere var blevet udfordret efter skadeservicevirksomheden havde tabt sagen i byretten. Sagen blev ikke ført af Skau Reipurth & Partnere i første instans.

Ankesagen omhandlede mere konkret en tvist om hvem, i et trepartsforhold, der bærer ansvaret for en afgiven bestilling. De 3 mulige ansvarlige parter var i denne sag: (1) den skadegørende virksomhed (lejer), (2) bestyreren (personligt) i den skadegørende virksomhed, som havde afgivet bestillingen over for skadeservicevirksomheden eller (3) ejendommens ejer (udlejer).

Ankesagen omhandlede endvidere en tvist om, hvorvidt skadeservicevirksomheden havde krav på betaling af hele den opkrævede leje eller om denne var urimelig høj.

Sagen blev primært ført på principperne i aftalelovens § 10, stk. 2, § 11 og § 25 om fuldmagtsforhold, samt principperne i købelovens § 5.

Det lykkedes skadeservicevirksomheden (appellanten) at opnå fuldt medhold i samtlige påstande for landsretten, efter den skadegørende virksomhed (appelindstævnte) havde vundet sagen i byretten.

Dommen er interessant for virksomheder der indgår mundtlige aftaler med deres kunder og for prissætningen af leje på større materiel. Endvidere er dommen relevant for fastlæggelsen af grænserne for betroede medarbejderes stillingsfuldmagt.

Virksomheder med interesse for sagen er meget velkomne til at rette henvendelse til advokat Jeppe Reipurth.