side-area-logo
Opbevaring af regnskabsmateriale i elektronisk form fra 1. marts 2015
Opbevaring af regnskabsmateriale i elektronisk form fra 1. marts 2015

Folketinget vedtog den 22. januar 2015 en lov om ændring af bogføringsloven. Ændringen medfører, at regnskabsmateriale i elektronisk form nu kan opbevares i udlandet uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder.

Ifølge bemærkningerne til den nye lov skal ændringen ses i lyset af den teknologiske udvikling, hvorefter virksomheder i øget omfang anvender it-systemer i deres administrative processer. Udarbejdelse af regnskab og opbevaring af regnskabsmateriale sker således i stigende grad i form af såkaldt cloud computing.

Cloud computing er karakteriseret ved, at en applikation eller et system ikke er installeret på selve computeren. Derimod tilgås systemet sædvanligvis via en udenlandsk server som en service på internettet. For virksomheder er der ofte tale om økonomi- og salgssystemer, men det kan også være webmail eller andet.

For virksomheder vil der være administrative lettelser forbundet med lovændringen, da virksomhederne ikke længere skal søge om dispensation for at opbevare elektroniske data i udlandet eller anvende cloud computing. For koncerner vil der være muligheder for yderligere økonomiske besparelser i form af stordriftsfordele ved for eksempel at samle koncernens regnskabsfunktion i ét land.

Ved opbevaring af regnskabsmateriale i elektronisk form skal virksomhederne opfylde en række nærmere fastsatte krav. Virksomheden skal

  • opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringsloven,
  • til enhver tid kunne fremskaffe materialet og give adgang til det,
  • opbevare systembeskrivelser og nødvendige adgangskoder her i landet og
  • sørge for, at regnskabsmaterialet kan udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

Lovændringen træder i kraft den 1. marts 2015.

For spørgsmål om opbevaring af regnskabsmateriale i elektronisk form og yderligere information, kontakt os venligst her.