side-area-logo
Resterende ændringer af selskabsloven trådt i kraft den 15. marts 2015
Resterende ændringer af selskabsloven trådt i kraft den 15. marts 2015

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de er færdige med at udvikle det it-system, som skulle håndtere ændringerne, der fulgte med evalueringen af selskabsloven i 2013. De resterende ændringer af selskabsloven er således trådt i kraft pr. 15. marts 2015.

Nedenfor følger et overblik over de væsentligste ændringer ifølge Erhvervsstyrelsen:

  • Mulighed for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber, hvis der er tale om stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvor der alene indskydes kontanter.
  • Der er alene krav om en åbningsbalance ved stiftelse, hvis et kapitalselskab stiftes ved indskud af en bestående virksomhed.
  • Der er alene krav om en overtagelsesbalance ved en stiftelse, hvis der ved kapitalforhøjelsen sker indskud af en bestående virksomhed.
  • Det er muligt at give en stiftelse regnskabsmæssig virkning tilbage i tid, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed.
  • Frist for anmeldelse af fordringer i forbindelse med fusion og spaltning bliver kortere, således at kreditorer kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse om den påtænkte transaktion.
  • Mulighed for ”straksomdannelse” af andelsselskaber til aktieselskaber.

Erhvervsstyrelsen oplyser yderligere, at de som følge af ovenstående og i forlængelse af deres nye selvbetjeningsløsning til registrering af selskaber m.v. har udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse, der ligeledes er trådt i kraft den 15. marts 2015

For spørgsmål og yderligere information, kontakt os venligst her.