side-area-logo
3 nye partnere – Holdet styrkes endnu engang
3 nye partnere – Holdet styrkes endnu engang

Advokaterne Claus Ryberg Hoffmann, Vivi Klink Larsen og Anders Ørskov Melballe er tiltrådt som partnere hos Skau Reipurth & Partnere.

Advokat Claus Ryberg Hoffmann kommer fra en stilling som senioradvokat hos Plesner Advokatfirma og har tidligere været ansat i anklagemyndigheden og i Justitsministeriets departement.

Claus rådgiver bl.a. om selskabsretlige, fondsretlige og erhvervsretlige forhold og har stor erfaring med rådgivning af danske og internationale virksomheder og fonde om bl.a., kontrakter, transaktioner, fast ejendom, tvisteløsning og retssager.

Claus har endvidere omfattende erfaring inden for compliance og legal risk management, og har herunder særlig ekspertise inden for antikorruption, eksportkontrol og økonomisk kriminalitet.

Advokat Vivi Klink Larsen kommer fra Plesner Advokatfirma, hvor hun var associeret partner.

Vivi Klink Larsen har gennem mere end 14 år beskæftiget sig med generel erhvervsrådgivning særligt med fokus på entrepriseret, herunder infrastruktur, udbudsret samt kontraktret. Hun har således oparbejdet en betydelige erfaring vedrørende alle faser inden for byggeri og anlæg fra rådgivning om udbud og valg af kontraktform, udarbejdelse og forhandling af kontrakter med byggeriets parter til rådgivning om løbende tvister i bygge- og anlægsfasen og eventuel efterfølgende konfliktløsning.

Vivi Klink Larsen har i årevis bistået en række af de helt store nationale og internationale aktører inden for bygge- og anlægsbranchen, herunder bl.a. i forbindelse med vej- og jernbaneprojekter, Københavns metro, vindmølleparker, datacentre, opførelse og renovering af erhvervsejendomme, herunder butikscentre, lejlighedskomplekser, rækkehuse, skoler og plejehjem.

Vivi Klink Larsen har omfattende erfaring med kommerciel konfliktløsning, herunder danske og internationale voldgifts- og retssager samt mediation vedrørende såvel entrepriseretlige forhold som erhvervsretlige forhold generelt.

Advokat Anders Ørskov Melballe kommer fra Accura Advokatpartnerselskab, hvor han var associeret partner.

Anders Ørskov Melballe har betydelig erfaring med alle områder inden for rekonstruktioner af nødlidende virksomheder og konkursbehandling, og han har i flere år været anbefalet i de internationale ratingbureauer Chambers Europe og Chambers Global samt IFLR 1000 inden for dette felt.

Derudover rådgiver Anders også om generelle selskabsretlige og erhvervsretlige forhold, herunder transaktioner og fast ejendom samt tvisteløsning og retssager.

Ambitionen for Skau Reipurth & Partnere er at yde rådgivning på allerhøjeste faglige niveau. Med tiltrædelsen af Claus, Vivi og Anders styrkes Skau Reipurth & Partnere samt fagligheden inden for fondsret, erhvervsstrafferet, compliance, entrepriseret,  infrastruktur samt insolvens og rekonstruktion yderligere.

For flere informationer om Claus, Vivi og Anders, henvises til præsentationerne på hjemmesiden.