side-area-logo
Selskabsret – Adressebeskyttelse i CVR-registret
Selskabsret – Adressebeskyttelse i CVR-registret

I oktober 2017 fremsatte erhvervsministeren et lovforslag om at give personer, som er registreret i CVR (Det Centrale Virksomhedsregister), mulighed for at få overført adressebeskyttelse fra CPR (Det Centrale Personregister) til CVR. Lovforslaget blev vedtaget i december 2017 og træder i kraft fra den 1. juli 2018.

Lovændringen er særlig relevant for direktører, bestyrelsesmedlemmer og kapitalejere.

Lovændring om privat adressebeskyttelse i CVR træder i kraft

Fra den 1. juli 2018 er det nu muligt for personer, som er registreret i CVR, at få overført adressebeskyttelsen fra CPR-registret til CVR-registret.

Lovændringen medfører, at privatadresser på personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, ikke længere offentliggøres i CVR-registret, så længe beskyttelsen i CPR-registret er gældende.

Beskyttelsen i CVR vil dog kun omfatte adressebeskyttelsen og ikke tillige navnebeskyttelsen.

Såfremt en person, der har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, ikke ønsker adressebeskyttelse i CVR-registret, kan personen anmode Erhvervsstyrelsen om, at adressebeskyttelsen ikke skal gælde for CVR-registret.

Lovændringen er begrundet i et hensyn til registrerede, der som en del af deres erhverv har et særligt behov for adressebeskyttelse, eksempelvis personer, der er i kontakt med psykisk syge, kriminelle eller andre udsatte personer.

Registreringspligten er uændret

Det er kun reglerne om offentliggørelse af adresser i CVR, der ændres. Der skal således forsat ske registrering af adresser hos Erhvervsstyrelsen.

Offentlige myndigheder vil derfor fortsat have adgang til adresse-oplysningerne.

Private, der ønsker at få kendskab til adressen på en person, der har adressebeskyttelse i CVR-registret, vil kunne henvende sig til en kommune og anmode om at få udleveret den beskyttede adresse fra CPR efter CPR-lovens regler herom. Der stilles i CPR-loven ingen betingelser for at kunne få registreret navne- og adressebeskyttelse heri.

Foruden adressebeskyttelse indebærer lovændringen også, at privatadresser fremover alene opdateres og offentliggøres indtil tre år efter ophøret af personens aktive tilknytning til en virksomhed. I dag slettes oplysningerne ikke, og de opdateres indtil 10 år efter personens tilknytning ophører.

Lovændringen ændrer ikke på, at adressen på virksomheden er offentligt tilgængelig i CVR.

Læs nyheden om adressebeskyttelse som pdf her.