side-area-logo
Advokater med interesse for internationale kontraktforhold
Advokater med interesse for internationale kontraktforhold

Vi har travlt og søger advokater med fokus på internationale klienter, der kan bistå med komplekse kontraktforhold, løbende rådgivning, håndtering af tvister og større voldgiftssager på engelsk. 

Du vil blive en del af et stærkt og specialiseret team med omfattende erfaring inden for internationale komplekse kontrakter. Teamet arbejder særligt med store bygge- og anlægsprojekter og alle kontrakttyper af relevans derfor.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. spænde fra gennemgang, koncipering og fortolkning af kontrakter, løbende rådgivning om dansk og international ret til bistand i forbindelse med tvister, syn og skøn, rets- og voldgiftssager mv. Du vil få direkte klientkontakt, hvoraf en del vil foregå på engelsk.

Den ideelle kandidat har erfaring med kontraktret og komplekse kontrakter, obligationsret, entrepriseret, internationale forhold, tvister og større voldgiftssager med engelsk som processprog. Erfaring med de erhvervsretlige discipliner inden for bygge- og anlægssektoren, transportsektoren eller tilsvarende sektorer er en fordel. Du behøver dog ikke nødvendigvis have indgående erfaring med entrepriseret, men kan have omfattende erfaring inden for komplekse IT-kontrakter, offshore-kontrakter eller andre komplekse kontrakttyper. Vigtigst er det, at du er fagligt stærk, og at du kan sætte dig ind i klienters kommercielle forhold. Vi har god erfaring med at lære dygtige jurister nyt stof.

Vi lægger vægt på, at du behersker engelsk på højt skriftligt og mundtligt niveau og er vant til at arbejde på engelsk. Derudover vægtes det højt, at du har kommerciel forretningsforståelse og erfaring med at rådgive om erhvervslivets komplekse forhold.

Vi leverer advokatrådgivning af højeste kvalitet, så vi forventer naturligvis, at du også sætter en ære i at levere rådgivning på det niveau. Hver gang. Derfor er du både grundig og struktureret, og lige som os dedikeret og resultatorienteret. Du motiveres af at løse komplekse juridiske problemstillinger på en enkel og forståelig måde, men først og fremmest med klientens reelle behov for øje. Du bevarer overblikket, også når tempoet er højt.

Du vil få både selvstændigt ansvar og tæt sparring med afdelingens partnere og øvrige medarbejdere. Vi lægger vægt på, at dine ønsker til specialisering bliver opfyldt og sørger for, at dine opgaver løbende hjælper dig i den rigtige retning.

Du har høje ambitioner, og til den rette kandidat tilbyder vi derfor en langsigtet karriereplanlægning.

Vi tilbyder løn på niveau med branchen og en attraktiv bonusordning.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med relevante bilag (CV, eksamenskarakterer og evt. anbefaling) fremsendes pr. e-mail til hr@skaureipurth.com, mærket ”Ansøgning advokat til internationale kontraktforhold”, eller med almindelig post til Skau Reipurth & Partnere, Amaliegade 37, 1256 København K, att.: Ann Bender-Petersen.

Ansøgningsfrist 1. september 2019.

Samtaler forventes gennemført løbende.