side-area-logo
COVID-19: Lovforslag om hjælpepakke til virksomheder
COVID-19: Lovforslag om hjælpepakke til virksomheder

Som følge af de økonomiske konsekvenser af COVID-19 har regeringen den 13. marts 2020 fremsat et hastelovforslag, der har til hensigt at hjælpe virksomheders likviditet, bl.a. ved midlertidig udskydelse af en række betalingsfrister. 

Det fremgår af hastelovsforslaget L 134, at COVID-19 vil påvirke den globale økonomi, og at der derfor er et behov for at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 22. marts 2020.

Lovforslaget indeholder følgende tiltag for at forbedre virksomheders likviditet:

 • Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
 • Udskydelse af betalingsfrister for moms for store virksomheder
 • Forhøjelse af loftet for kreditsaldoen på skattekontoen

Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Med lovforslaget foreslås det, at virksomhedernes betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder. Dette vil sige, at fristerne for betaling af de månedlige rater for april, maj og juni udskydes med 4 måneder.

Betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for små og mellemstore virksomheder vil herefter være følgende:

 • Betalingsfristen 11. maj 2020 rykkes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen 10. juni 2020 rykkes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen 10. juli 2020 rykkes til 10. november 2020

Betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for store virksomheder vil herefter være følgende:

 • Betalingsfristen 30. april 2020 rykkes til 31. august 2020
 • Betalingsfristen 29. maj 2020 rykkes til 30. september 2020
 • Betalingsfristen 30. juni 2002 rykkes til 30. oktober 2020

Lovforslaget ændrer ikke ved indberetningsfristen, men alene ved betalingsfristen. Virksomhederne skal således fortsat indberette A-skat og AM-bidrag hver måned efter gældende regler.

Udskydelse af betalingsfrister for store virksomheder

Herudover foreslås det, at betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for marts, april og maj) med 30 dage. Store virksomheder er defineret som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på over 50 mio. kr.

Betalingsfristen for moms for store virksomheder vil herefter være som følger:

 • Betalingsfristen 27. april 2020 rykkes til 25. maj 2020
 • Betalingsfristen 25. maj 2020 rykkes til 25. juni 2020
 • Betalingsfristen 25. juni 2020 rykkes til 27. juli 2020

Det fremgår af lovforslaget, at det vil blive undersøgt om momsperioderne for små og mellemstore virksomheder ligeledes kan forlænges. Lovforslaget ændrer ikke ved Skatteforvaltningens udbetaling af negativt momstilsvar.

Forhøjelse af loftet på skattekontoen

Endelig foreslås en midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. I dag kan virksomheder højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne. For at imødegå de negative virkninger, som de foreslåede betalingsfristudskydelser kan udløse i form af negative renter, ved at virksomhederne kan få større bankindeståender, foreslås det, at loftet på skattekontoen forhøjes til 10 mio. kr.

Forhøjelsen er som ovenfor nævnt midlertidig, og forhøjelsen gælder alene for perioden 25. marts 2020 til og med 30. november 2020. Derefter er beløbsgrænsen igen 200.000 kr.

Øvrige tiltag

Beskæftigelsesministeriet har den 13. marts 2020 fremsat et lovforslag, der giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19.

Som reglerne er i dag, har arbejdsgivere pligt til at betale lønudgifter under sygdom eller sygedagpenge i 30 dage (arbejdsgiverperioden). Med lovforslaget vil arbejdsgiverperioden suspenderes for medarbejdere, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19, men vil fortsat gælde for personer og lønmodtagere, som er sygemeldte af anden grund.

Loven vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 til den 1.  januar 2021.

– 0 –

Skau Reipurth & Partnere rådgiver på specialistniveau om alle emner inden for insolvens og rekonstruktion.  Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse om situationen i din virksomhed, ligesom eventuelle spørgsmål til denne artikel kan rettes til advokat Anders Ørskov Melballe  (ame@skaureipurth.com) eller advokat Lotte Lundin (llu@skaureipurth.com).

 

16. marts 2020