side-area-logo
COVID 19: Momsbetalinger og B-skat for små og mellemstore virksomheder udskydes
COVID 19: Momsbetalinger og B-skat for små og mellemstore virksomheder udskydes

Regeringen foreslår at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt at udskyde fristen for betaling af B-skat.

Som følge af COVID-19 er mange små og mellemstore virksomheder under økonomisk pres. Regeringen foreslår derfor at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder, således at virksomhederne sikres en øget likviditet.

Udskydelse af betalingsfristen for moms

Regeringen foreslår at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved, at to afgiftsperioder lægges sammen. Små virksomheder, der betaler halvårlig moms, skal derved først betales moms for første halvår af 2020 den 1. marts 2021 (sammen med moms for andet halvår 2020) i stedet for den 1. september 2020. For mellemstore virksomheder, der betaler kvartalsvis moms, betyder det, at betaling af moms for første kvartal af 2020 først skal betales 1. september 2020 (sammen med moms for andet kvartal 2020) i stedet for 2. juni 2020.

Forslaget kommer efter, at regeringen i sidste uge foreslog at udskyde momsbetalingen for store virksomheder samt en generel lempelse af betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag.

Udskydelse af betalingsfristen for B-skat

Regeringen foreslår endvidere at udskyde betalingsfristen for B-skat, hvilket særligt vil styrke likviditeten for selvstændige erhvervsdrivende. Det betyder, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Som følge heraf bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat. Selvstændigt erhvervsdrivende har derudover mulighed for selv at reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, såfremt de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020.

Det nye forslag behandles som et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder, og det forventes at blive vedtaget snarest.

– 0 –

Skau Reipurth & Partnere rådgiver på specialistniveau om alle emner inden for rekonstruktion og insolvens. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse om situationen i din virksomhed.

Eventuelle spørgsmål til denne artikel kan rettes til advokat Anders Ørskov Melballe (ame@skaureipurth.com) eller advokat Lotte Lundin (llu@skaureipurth.com).

 

16. marts 2020