side-area-logo
Regeringen tilbyder lønkompensation til COVID-19-ramte virksomheder
Regeringen tilbyder lønkompensation til COVID-19-ramte virksomheder

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter præsenteret en hjælpepakke, så der opsiges så få medarbejdere som muligt på grund af coronavirussen.

Betingelsen for at indgå i ordningen er, at en virksomhed forventer at skulle varsle afskedigelser for:

  • mindst 30 pct. af medarbejderne eller
  • mere end 50 medarbejdere

Hvis virksomheden i stedet for at opsige medarbejdere vælger at hjemsende medarbejdere kan virksomheden benytte sig af aftalen under følgende forudsætninger:

  • virksomheden må ikke benytte en eksisterende mulighed for at sende medarbejdere hjem uden løn
  • virksomheden skal betale fuld løn til de hjemsendte medarbejdere
  • de hjemsendte medarbejdere må ikke udføre arbejde hjemmefra
  • i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation, må virksomheden ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager

Lønkompensationen udgør 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Lønkompensationen beregnes på baggrund af den faktiske løn og ikke garantilønnen. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Fra medarbejdersiden er det et krav, at de involverede medarbejdere anvender fem dages ferie og/eller afspadsering i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderne ikke har ferie, afspadsering mv., skal de holde fri uden løn eller anvende feriedage fra det nye ferieår. Klinikkerne kan ikke få lønkompensation for de fem dage.

Lønkompensationen udbetales på baggrund af virksomhedens oplysninger om det antal medarbejdere (på CPR-nr), som ellers skulle være afskediget som følge af COVID-19. På virk.dk skal det begrundes for hvilken periode, man forventer arbejdsmangel, dog maksimalt tre måneder regnet fra den 9. marts 2020. Derudover skal virksomheden dokumentere med revisorbistand, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt.

Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts til 9. juni 2020, og det forventes, at jobcentrene i midten af uge 13 kan begynde at udbetale kompensationen. Lønkompensationen skal ansøges på virk.dk. Reglerne om lønkompensation er nye, og vi forventer derfor, at myndighederne løbende vil afklare spørgsmål om de nye regler.

– 0 –

Skau Reipurth og Partnere følger løbende myndighedernes udmeldinger.

Eventuelle spørgsmål til denne artikel kan rettes til advokat Thea Præstmark (tpr@skaureipurth.com), advokat Frederik Brocks (fbr@skaureipurth.com) eller advokat Bo Enevold Uhrenfeldt (beu@skaureipurth.com).

 

16. marts 2020