side-area-logo
COVID-19: Selvstændige og små virksomheder får økonomisk hjælp til at dække løn og faste udgifter
COVID-19: Selvstændige og små virksomheder får økonomisk hjælp til at dække løn og faste udgifter

Regeringen har på et pressemøde onsdag den 18. marts 2020 fremlagt en række tiltag, som blandt andet indeholder en midlertidig kompensationsordning til selvstændige og små erhvervsdrivende.

Regeringen lægger op til yderligere hjælp til selvstændige erhvervsdrivende og små virksomheder, der rammes hårdt som følge af lukninger under coronakrisen. Regeringen har netop fremlagt to midlertidige kompensationsordninger:

Midlertidig kompensationsordningen for selvstændige

Regeringen foreslår en midlertidig kompensationsordning for selvstændige, idet mange selvstændige har store udfordringer, hvilket kræver yderligere initiativer. Regeringens forslag går ud på, at små selvstændige, der oplever mere end 30 % nedgang i omsætningen pga. COVID-19-pandemien, kan opnå en økonomisk kompensation.

Kompensationen fra staten er 75 % af omsætningstabet, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned. Kompensationen kan udgøre op til kr. 34.500 pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højst få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal (virksomhedsguiden.dk).

Midlertidig kompensationsordning for faste udgifter

Endvidere foreslår regeringen, at virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation. Dette sker som følge af, at mange virksomheder lige nu oplever en markant nedgang i deres omsætning som følge af både COVID-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark.

Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 %). Det er hensigten, at kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25-80 %.  Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt. Kompensationen skal dog betales tilbage, hvis omsætningen viser sig at falde væsentligt mindre end antaget.

 

Finansministeren udtaler, at forhandlingerne allerede starter i dag, da initiativerne skal virke hurtigt.

– 0 –

Skau Reipurth & Partnere rådgiver på specialistniveau om alle emner inden for insolvens og rekonstruktion. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse om situationen i din virksomhed, ligesom eventuelle spørgsmål til denne artikel kan rettes til advokat Anders Ørskov Melballe  (ame@skaureipurth.com) eller advokat Lotte Lundin (llu@skaureipurth.com).

 

18. marts 2020