Få gode råd og anbefalinger til, hvordan du bedst muligt håndterer coronakrisens mange problemstillinger

Efter pressemødet den 7. december 2020 blev COVID-19-restriktionerne i Danmark atter skærpet. Stramningerne forventes at få store konsekvenser for en lang række private og offentlige virksomheder landet over.

I Skau Reipurth & Partnere fastholder vi vores normale aktivitetsniveau, og gennem en skærpet hjemmearbejdspolitik passer vi på os selv og hinanden. Vi er således fuldt ud operationelle og parate til at hjælpe de virksomheder og øvrige klienter, der måtte have brug for vores hjælp i den kommende periode – også mellem jul og nytår.

COVID-19-relaterede problemstillinger

Siden foråret 2020, hvor coronavirussen for alvor ramte, har vi løst en lang række problemstillinger for danske og udenlandske klienter som bl.a., hvordan man håndterer corona-smittede ansatte, COVID-19-relaterede tvister, corona-forsinkelser i byggeri, hjemmearbejdspladser og persondata, misligholdelse af kommercielle aftaler som følgevirkning af COVID-19, mv.

Vi har tidligere udgivet gode råd og anbefalinger til, hvordan man bedst muligt håndterer coronakrisens mange problemstillinger, hvilket fortsat er relevant. Nedenfor er links til de forskellige artikler:

Hjemmearbejdspladser og persondata: Rigtig mange arbejder hjemmefra som følge af COVID-19. Det er en uvant situation, som desværre medfører, at risikoen for sikkerhedsbrud er høj. Derfor er det vigtigt, at både virksomheder, offentlige myndigheder og medarbejdere udviser en særlig agtpågivenhed i forhold til IT-sikkerhed og persondata.

Gode råd i forbindelse med tvister: COVID-19-relaterede tvister vedrører typisk aftalebrud og placering af ansvar for betydelige tab. Vi giver i denne artikel tre gode råd til, hvad man særligt kan gøre for at imødegå og positionere sig bedst muligt til disse tvister.

Statens erstatningsansvar for visse COVID-19-restriktioner: Med hjemmel i epidemiloven har regeringen løbende indført en række restriktioner for at begrænse smitten. Selvom regeringen sideløbende med indførelsen af restriktionerne har indgået aftaler om økonomiske kompensationsordninger for erhvervslivet, er spørgsmålet dog, om staten risikerer at ifalde et civilretligt erstatningsansvar over for dem (typisk private erhvervsdrivende), som har lidt økonomiske tab som følge af restriktionerne, hvis disse viser sig at være uden sundhedsfagligt belæg og unødvendige i forhold til formålet med at begrænse smitten.

Corona-smittede ansatte og forsinkelse i byggeri: Hvilke regler gælder, hvis coronavirussen medfører forsinkelser i udførelsen? Og hvordan er entreprenøren sikret ved forsinkede materialeleverancer? Coronavirussen medfører risiko for forsinkelser i byggeriet, f.eks. hvis medarbejdere bliver syge eller pålagt isolation, eller hvis materialeleverancer fra hårdt ramte regioner er forsinkede. Det rejser spørgsmålet, om entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse, hvis der opstår forsinkelser.

– 0 –

I Skau Reipurth & Partnere ser vi det som et samfundsansvar, at vi som borgere og virksomheder – på hver vores måde – bidrager til at få Danmark så godt som muligt gennem en svær periode, som desværre ser ud til at fortsætte noget tid endnu.

For os som virksomhed indebærer dette bl.a., at vi er til rådighed og kan bistå med relevante løsninger på de forventede kommende COVID-19-problemstillinger.