Bankoplysninger

Danske Bank
Holmens Kanal Afdeling
Holmens Kanal 2
1090 København K

Klientkonto
Kontonummer: 3001 3345727981
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK5330003345727981

Fakturaindbetalinger
Kontonummer: 3001 10788463
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK4130000010788463