Disclaimer

Hjemmesiden indeholder materiale, som er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Enhver anden brug af indholdet på hjemmesiden end hvad er tilladt ifølge lovgivningen, kræver Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskabs udtrykkelige samtykke.

Indholdet på denne hjemmeside er ikke ment som og træder ikke i stedet for juridisk rådgivning, men er alene offentliggjort i oplysningsøjemed. Vi forsøger naturligvis at gengive oplysningerne på hjemmesiden så præcist og korrekt som muligt, men vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.