Excellencehjulet

Vores medarbejdere er den vigtigste ressource, vi har. Vi har således konstant fokus på udvikling og videreudvikling af vores egne faglige og personlige kompetencer, da det er helt afgørende for at drive en moderne og ambitiøs advokatvirksomhed.

Skau Reipurth & Partneres excellencehjul er et kompetenceskema, som er udviklet i 2013 med henblik på at fastlægge de faglige og personlige kompetencer, vi opfatter som nødvendige for at kunne levere resultater og juridisk rådgivning på allerhøjeste niveau.

Excellencehjulet giver indsigt i, hvilke krav og forventninger vi stiller til os selv som virksomhed. Det er selvsagt ikke en betingelse for at blive en del af vores hold, at man besidder alle kompetencerne i excellencehjulet. Vi arbejder dog konsekvent og målrettet efter at udvikle eller videreudvikle de relevante kompetencer hos den enkelte medarbejder, som er indeholdt i excellencehjulet.

Excellencehjulet har således flere funktioner, da det både fungerer som et redskab til rekruttering og medarbejderudvikling, samtidig med at det er et overordnet pejlemærke for vores udvikling og målsætning.

Vi har endvidere truffet et bevidst valg om at gøre vores værdier og forventninger til os selv så transparente som muligt. På denne måde ved vores klienter og samarbejdspartnere nøjagtig, hvad vi stræber efter, og hvad de kan forvente af os.