Obligatoriske oplysninger

Advokaterne hos Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Advokatansvarsforsikringen er tegnet i Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126. Herudover er advokaterne underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskabs forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Eventuelle tvister mellem en klient og Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

CVR-nr. 36715944