Privatlivspolitik for Skau Reipurth & Partnere

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Skau Reipurth & Partnere (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med vores rådgivning og sagsbehandling, anti-hvidvask-foranstaltninger, kurser samt hjemmeside.

 

1. Dataansvarlig

Skau Reipurth & Partnere er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab

CVR-nummer: 36 71 59 44

Amaliegade 37

1256 København K

Telefonnummer: 38 41 14 41

E-mailadresse: persondata@skaureipurth.com

 

2. De forskellige typer af behandling

Nedenfor redegøres for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.

2.1 Job

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til maksimalt 6 måneder efter ansøgningsfristen, således at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Når du er ansat hos os kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne persondatapolitik. Når du ikke længere er ansat, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på 5 år efter fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode.

Vi behandler blandt andet oplysningerne på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.2 Levering af vores advokatydelser

Når vi leverer en ydelse til vores klienter, oprettes en sag i vores sagsstyringssystem. På sagen registreres en eller flere parter, herunder også modparter. Vi behandler således dine personoplysninger, såfremt du er en af disse personer.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage registreringer i myndigheders elektroniske serviceløsninger, såsom virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk.

De almindelige personoplysninger vi behandler om dig er blandt andet kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse samt dit arbejdssted.

Derudover kan vi behandle en række fortrolige og følsomme personoplysninger om dig, herunder dit personnummer samt oplysninger om helbreds- og fagforeningsforhold.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig eller fra vores klienter, modparter eller offentlige myndigheder.

Som led i vores sagsbehandling, herunder juridiske rådgivning, kan det være nødvendigt for os at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, domstole, pengeinstitutter, ejendomsmæglere, mv.

Når vi foretager officielle registreringer, kan vi endvidere dele dine personoplysninger med blandt andet Erhvervsstyrelsen, Tinglysningsretten samt Domstolsstyrelsen.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis du er klient hos os, da vores behandling således vil være nødvendig for at opfylde aftalen om levering af advokatydelser til dig.

Når du er modpart i en sag, som vi fører, kan vi behandle dine personoplysninger på grund af vores legitime interesse i at forfølge, forsvare eller håndhæve et retskrav. Ligeledes vil vores grundlag for at behandle følsomme eller fortrolige personoplysninger udgøres af nødvendigheden i at håndhæve eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Da vi rådgiver vores klienter om konflikter og forhandlinger modtager vi også personoplysninger om andre end vores egne klienter. Nogle gange efter en konkret vurdering, vurderer vi, at vi har tavshedspligt, at det er umuligt eller det vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere her om vores behandling af personoplysninger. Skulle du have nogen spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for de formål, hvortil personoplysningerne behandles. Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger senest 5 eller 10 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor klientforholdet er ophørt. Dog vil vi i visse tilfælde opbevare personoplysningerne i en længere periode, fordi en verserende tvist nødvendiggør dette eller andre konkrete subjektive forhold er tilstede.

2.3 Kurser, gå-hjem-møder og andre arrangementer

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, når du deltager i et arrangement hos os med henblik på, at vi før og efter arrangementet kan kontakte dig. Der er tale om oplysninger såsom dit navn, stilling, e-mailadresse, arbejdssted samt telefonnummer. Vi indsamler alene personoplysningerne direkte fra dig eller den virksomhed du er tilknyttet.

Vores behandlingsgrundlag udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet oplysningerne er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig om deltagelsen i vores arrangement, samt af artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi har en legitim interesse i at kunne administrere arrangementets afholdelse.

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne, indtil arrangementet er afsluttet og evalueret og evt. til brug for invitationer til fremtidige arrangementer af samme art. Er der tale om et arrangement, som du betaler for, har vi pligt til at opbevare dine personoplysninger i fem år efter udløbet af løbende regnskabsår i medfør af bogføringsloven.

2.4 Anti-hvidvask procedurer

Vi er i henhold til hvidvaskloven blandt andet forpligtet til at foretage en anti-hvidvaskkontrol i de tilfælde, hvor vi yder rådgivning til vores klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, samt når vi opretter en klientkonto i en bank. I den forbindelse behandler vi en række almindelige og fortrolige personoplysninger herunder navn, adresse, nationalitet, fødested samt personnummer med henblik på at kunne foretage en såkaldt kundekendskabsprocedure i medfør af hvidvasklovens § 11. Der er tale om en indsamling direkte fra de berørte personer.

Vi behandler personoplysningerne i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, fordi vi er forpligtet til at indhente ovennævnte identifikationsoplysninger i henhold til hvidvaskloven.

Hvis en myndighed, eksempelvis Finanstilsynet, anmoder os om at udlevere de indsamlede personoplysninger, har vi efter hvidvaskloven pligt til at udlevere dem.

Som følge af hvidvasklovens krav opbevarer vi personoplysningerne i 5 år efter klientforholdet er ophørt, hvorefter de slettes.

2.5 Nyhedsbreve

Som et markedsføringstiltag udsender vi nyhedsbreve til dig, hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevene på vores hjemmeside. Vi behandler dit navn og e-mailadresse, for at vi kan levere nyhedsbrevene til dig.

Vores hjemmel til at udsende dig nyhedsbreve er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, som du altid kan tilbagekalde ved at skrive en e-mail til persondata@skaureipurth.com.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbreve og i to år derefter

Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi har en legitim interesse i at udarbejde statistik over besøg af vores hjemmeside med henblik på at kunne optimere hjemmesiden.

2.6 Vores hjemmeside

Vi behandler endelig dine personoplysninger såsom din IP-adresse, når du besøger vores hjemmeside med det formål at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi har en legitim interesse i at udarbejde statistik over besøg af vores hjemmeside med henblik på at kunne optimere hjemmesiden.

Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik, som du kan finde HER.

 

3. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande udenfor EU. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 47, stk. 2, litra c, herunder ved anvendelse af Kommissionens standardkontrakter eller inden for Privacy Shield ordningen.

 

4. Sikkerhed

Oplysninger vi modtager om personer opbevares sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise medarbejderne i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

 

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via persondata@skaureipurth.com.

Du har for det første ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

I visse tilfælde har du endvidere ret til at få slettet oplysninger om dig og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendig. Det betyder, at du enten ikke kan tilbagetage dit samtykket til vores behandling af dine oplysninger eller hvis du gør, så kan du ikke længere være vores klient.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og endelig kan du i visse tilfælde have ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

6. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på persondata@skaureipurth.com.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.