side-area-logo
Birgitte Sørensen
Birgitte Sørensen
Advokatsekretær
Kontakt Direkte +45 69 15 38 59 Mobil +45 41 10 82 23
Baggrund og sprog

Birgitte Sørensen har mange års erfaring som konkursbobehandler og advokatsekretær.

Hun har derudover erfaring med regnskab, bogholderi samt IT.

Birgitte taler engelsk og de øvrige skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring og uddannelse

Erhvervserfaring

2020 – Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab
2003 – 2020 Gorrissen Federspiel
1996 – 2003 Kromann Reumert
1995 – 1996 Horten
1992 – 1995 Karl Stephensen & Jørgen Hoffmeyer

Uddannelse

Uddannet advokatsekretær
HHX
Regnskab/økonomi