Birgitte Sørensen

Birgitte Sørensen
Birgitte Sørensen
Advokatsekretær
Kontakt Direkte +45 69 15 38 59 Mobil +45 41 10 82 23

Birgitte Sørensen har mange års erfaring som konkursbobehandler og advokatsekretær.

Hun har derudover erfaring med regnskab, bogholderi samt IT.

Birgitte taler engelsk og de øvrige skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring

2020 – Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab
2003 – 2020 Gorrissen Federspiel
1996 – 2003 Kromann Reumert
1995 – 1996 Horten
1992 – 1995 Karl Stephensen & Jørgen Hoffmeyer

Uddannelse

Uddannet advokatsekretær
HHX
Regnskab/økonomi