Dorte Sanne Hansen

Dorte Sanne Hansen
Dorte Sanne Hansen
Advokatsekretær
Kontakt Direkte +45 38 41 14 20

Dorte Sanne Hansen har 13 1/2 års erfaring som advokatsekretær og har endvidere haft ansættelse ved domstolene og Procesbevillingsnævnet.

Dorte har stor erfaring med sagsgangen i retssager og konkursbehanding samt almene sekretær- og administrationsopgaver. Dorte har hovedsageligt været beskæftiget inden for områderne erstatning & forsikring, patientskader, arbejds- og ansættelsesret og insolvens.

Erhvervserfaring

2021 Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab
2020 Overassistent i Forsvarsministeriets Auditørkorps
2007 Advokatsekretær/bobehandler hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt, herunder også fakturacontroller, IT-superbruger og præstationsvejleder
2006 Kontorfuldmægtig i Pressenævnet
2004 Administrativ medarbejder i Foreningen af Kommunale Chefer
1996 Kontorfuldmægtig i Procesbevillingsnævnet
1995 Edb-medarbejder i Østre Landsrets edb-afdeling
1994 Assistent ved Retten i Tårnby
1988 Assistent i Højesteret
1987 Sekretær i Revision Danmark, Næstved
1985 Elev på Civildommerkontoret i Næstved

Uddannelse

2020 www.minretssag.dk, Danske Advokater 2020
2017 Konkurs A-Z, Danske Advokater
2000 Advokatsekretær-skolens Grunduddannelse til Juridisk sekretær
1985 Højere Handelseksamen (erhvervssproglig retning)