Mads Broe Trustrup (orlov)

Mads Broe Trustrup (orlov)
Mads Broe Trustrup (orlov)
Advokat
Kontakt Direkte +45 69 15 38 54 Mobil +45 92 15 38 54

Mads Broe Trustrup arbejder primært med tvistløsning, herunder rets- og voldgiftssager, navnlig inden for bygge- og anlægsbranchen.

Herudover har Mads betydelig erfaring med alle former for offentligretlig regulering af fast ejendom, herunder især miljø- og planretlige emner. Mads har navnlig beskæftiget sig med natur- og miljøbeskyttelse, forureningssager, miljøvurderinger (VVM), udarbejdelse og fortolkning af lokalplaner samt ekspropriation og naboret. Mads har omfattende erfaring med både rets- og klagenævnssager samt myndighedsbehandling af disse typer sager.

Mads underviser endvidere i forvaltningsret på Københavns Universitet og har erfaring med alle aspekter af offentlige myndigheders sagsbehandling.

Mads taler engelsk, tysk og de øvrige skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring

2019 – Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab
2018 – 2019 Trustpilot A/S
2018 Ekstern underviser i Forvaltningsret, Københavns Universitet
2013 – 2018 Horten Advokatpartnerselskab

Uddannelse

2018 Advokat
2015 Cand.jur., Københavns Universitet
2015 Studieophold, Humboldt-Universität zu Berlin